Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczeniem nieruchomości, realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej oraz scaleniami i wymianą gruntów.

Jak załatwić sprawy obywatelskie?

Lista obsługiwanych spraw znajduje się na dole tej strony. Natomiast wszystkie sprawy oraz wyszukiwarka znajduje się w zakładce "Wykaz Spraw" - Kliknij tutaj.

Sprawy prowadzi Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:

pokoje nr 02, wew. 171 -
pokoje nr 04, wew. 173 - wypisy i wyrysy
pokoje nr 05, wew. 174 -
pokoje nr 06, wew. 175 -
pokoje nr 07, wew. 176 -
pokoje nr 08, wew. 177 -
pokoje nr 118, wew. 178 -
pokoje nr 09, wew. 179 -

Stanowiska

Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy

Z-ca Naczelnika Wydziału - Kierownik PODGiK

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Główny Specjalista

Główny Specjalista

Specjalista

Specjalista

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Podinspektor

Geodeta

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2015 15:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 12872
22 maja 2019 12:14 Bartłomiej Mazurek - Zmiana danych jednostki.
13 maja 2019 11:54 Andrzej Kostrzanowski - Zmiana danych jednostki.
13 maja 2019 11:54 Andrzej Kostrzanowski - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany