Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczeniem nieruchomości, realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej oraz scaleniami i wymianą gruntów.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy

Z-ca Naczelnika Wydziału - Kierownik PODGiK

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Główny Specjalista

Główny Specjalista

Specjalista

Specjalista

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Podinspektor

Geodeta

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2015 15:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 10249
25 stycznia 2019 10:13 Andrzej Kostrzanowski - Dodanie stanowiska: Inspektor.
19 grudnia 2018 12:47 Andrzej Kostrzanowski - Aktualizacja danych stanowiska: Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
30 lipca 2018 12:33 Andrzej Kostrzanowski - Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor.
Zatrzymaj banner przewijany