Rada Powiatu Kadencja 2018 - 2023

Wybierz kadencję

Sesja Rady Powiatu w Krasnymstawie

Zapraszam na XI Sesję Rady Powiatu w Krasnymstawie, która odbędzie się w dniu 24 października 2019 r. o godz. 10:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy Sesjami.
5. Przedstawienie interpelacji i zapytań Radnych.
6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie krasnostawskim za rok szkolny 2018/2019.
8. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie za rok 2018/2019.
9. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krasnymstawie
w roku szkolnym 2018/2019.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Statutu Powiatu Krasnostawskiego,
b) zmiany uchwały nr XLI/292/2018 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Krasnostawski,
c) wskazania przedstawicieli Rady Powiatu w Krasnymstawie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasnymstawie,
d) ustalenia wysokości opłat wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym w 2020 roku,
e) rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów,
f) rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Wierzchowiny,
g) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
h) zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
11. Wnioski komisji Rady Powiatu w Krasnymstawie.
12. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
13. Zamknięcie XI Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie.

Przewodniczący Rady
Witold Boruczenko

Sesja Rady Powiatu w Krasnymstawie

Zapraszam na XII Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Krasnymstawie, która odbędzie się w dniu 6 listopada 2019 r. o godz. 15:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3.

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i planu finansowego Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Krasnostawskiego na rok 2019.
3. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Witold Boruczenko

Skład

Przewodniczący Rady Powiatu

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Radny Powiatu Krasnostawskiego

Komisje

Dokumenty

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Powiatu w Krasnymstawie
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2015 17:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 84627
08 listopada 2019 07:40 (Ewelina Łukaszczuk) - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
30 października 2019 15:16 (Ewelina Łukaszczuk) - Aktualizacja danych komisji: Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Samorządu i Etyki.
30 października 2019 15:15 (Ewelina Łukaszczuk) - Aktualizacja danych komisji: Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.
Zatrzymaj banner przewijany