Wyszukiwarka kart informacyjnych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Publicznie dostępny wykaz danych

Wyszukiwarka kart informacyjnych - Kliknij tutaj. Publicznie dostępny wykaz danych Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ) art. 8 nakłada na organy administracji publicznej...

Zatrzymaj banner przewijany