Nieodpłatna pomoc prawna

LISTA JEDNOSTEK ŚWIADCZĄCYCH NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA OBSZARZE POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO


INFORMACJA

 Zgodnie z art. 8, ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, osobom ze znaczna niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.


I. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Krasnostawskiego

Punkt 1. Adres punktu: Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, obsługiwany przez adwokatów zrzeszonych w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie oraz radców prawnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie

 

 

Dzień tygodnia Godziny otwarcia
   
Poniedziałek  12 00 – 16 00
Wtorek  12 00 – 16 00
Środa  12 00 – 16 00
Czwartek  12 00 – 16 00
Piątek  12 00 – 16 00

 Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  (82) 576 52 11 do 13

 

Punkt 2. Adres punktu: Gminny Ośrodek Kultury w Fajsławicach, 21-060 Fajsławice 96, obsługiwany przez organizację pozarządową: Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin (radcowie prawni, adwokaci).


 

Dzień tygodnia Godziny otwarcia
   
Poniedziałek  08 00 – 12 00
Wtorek  08 00 – 12 00
Środa  08 00 – 12 00
Czwartek  08 00 – 12 00
Piątek  08 00 – 12 00

  Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  (82) 576 52 11 do 13

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację (dostępną od 2020 r.).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

II. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Krasnostawskiego

 

Punkt 3. Adres punktu: Urząd Gminy w Kraśniczynie, ul. Kościuszki 21, 22-310 Kraśniczyn, obsługiwany przez organizację pozarządową: Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu, ul. Lwowska 28/22, 22-400 Zamość (adwokat, doradca obywatelski).Dzień tygodnia Godziny otwarcia
   
Poniedziałek  09 00 – 13 00
Wtorek  09 00 – 13 00
Środa  09 00 – 13 00
Czwartek  09 00 – 13 00
Piątek  09 00 – 13 00

 Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  (82) 576 52 11 do 13

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji – w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy;
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawa cywilnego;
 • spraw karnych;
 • spraw administracyjnych;
 • ubezpieczenia społecznego;
 • spraw rodzinnych;
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.


  Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa działających na Obszarze Powiatu Krasnostawskiego

  Informacja o możliwości wsparcia usług dla osób z niepełnosprawnościami

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lutego 2016 11:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 4875
30 stycznia 2020 13:49 (Andrzej Kostrzanowski) - Zmiana treści zakładki.
15 maja 2019 11:07 (Andrzej Kostrzanowski) - Zmiana treści zakładki.
15 maja 2019 11:06 (Andrzej Kostrzanowski) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany