Wyszukiwarka kart informacyjnych

Publicznie dostępny wykaz danych

Wyszukiwarka kart informacyjnych - Kliknij tutaj.

 

Publicznie dostępny wykaz danych 

 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 )  art. 8  nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w ich posiadaniu, a także, zgodnie z art. 21 obowiązek prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
 

Układ wykazu definiuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010r. w sprawie  wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U.  Nr 186, poz. 1249).
 

Wykaz dostarcza informacji o dokumentach i jest swego rodzaju wskazówką, jak i gdzie ich szukać oraz informacji na temat realizacji procesów administracyjnych przez poszczególne organy, np. czy dany podmiot posiada stosowne zezwolenia na korzystanie ze środowiska, czy dla danego wniosku wydana została decyzja, itp.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Matwiejczuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2017 13:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Kostrzanowski
Ilość wyświetleń: 451
11 kwietnia 2017 13:48 Andrzej Kostrzanowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017 13:26 Andrzej Kostrzanowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2017 13:21 Andrzej Kostrzanowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany