Komisja Rewizyjna Kadencja 2018 - 2023

Informacje

Informuję, że 8 posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 9 czerwca 2020 r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Krasnostawskiego za 2019 rok i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok oraz informacją o stanie mienia powiatu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Powiatu krasnostawskiego za 2019 rok, sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia powiatu oraz wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.
7. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji
Marek Piwko

Skład

Przewodniczący komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Dokumenty

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Powiatu w Krasnymstawie
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2015 17:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 110871
20 listopada 2020 12:01 (Ewelina Łukaszczuk) - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
20 listopada 2020 12:00 (Ewelina Łukaszczuk) - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
20 listopada 2020 10:45 (Ewelina Łukaszczuk) - Aktualizacja danych komisji: Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa i Komunikacji.
Zatrzymaj banner przewijany