Komisja Rewizyjna Kadencja 2018 - 2023

Informacje

Informuję, że 4 posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 r.
o godz. 15;30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu krasnostawskiego za 2018 rok i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Krasnymstawie wotum zaufania
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Krasnostawskiego za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok wraz z informacją
o stanie mienia powiatu i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Powiatu Krasnostawskiego za 2018 rok, sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia powiatu oraz wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.
6. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji
Marek Piwko

Skład

Przewodniczący komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Dokumenty

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Powiatu w Krasnymstawie
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2015 17:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 75972
11 lipca 2019 11:29 Bartłomiej Mazurek - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
06 czerwca 2019 15:07 Bartłomiej Mazurek - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rewizyjna.
06 czerwca 2019 15:07 Bartłomiej Mazurek - Aktualizacja danych komisji: Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.
Zatrzymaj banner przewijany