Ogłoszenia / Informacje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczona zostaje w załączniku. Sfera zadań publicznych zgodnie z art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa...

Zatrzymaj banner przewijany