Udostępnienie informacji publicznej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Udostępnienie informacji publicznej sektora publicznego

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie może być udostępniona na wniosek, zgodnie z ustawą ·z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( t.j.Dz.U z 2016 r., poz.1764). Prawo do informacji publicznej w myśl art.5 ustawy, podlega...

Zatrzymaj banner przewijany