Informacja dotycząca zbiórek publicznych

Jednostka prowadząca

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 40 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych do postępowań w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały udzielone.

Inne informacje

Z dniem 18 lipca 2014 r. obowiązuje ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 498). Ustawa wprowadza elektroniczną formę zgłaszania zbiórek, których obsługa prowadzona będzie wyłącznie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, a publikacja zgłoszeń następować będzie na specjalnie utworzonym w tym celu portalu internetowym (więcej na https://mac.gov.pl/zbiorki).

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-12-04
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2015 11:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 601
08 grudnia 2015 15:05 Paweł Piłat - Aktualizacja danych sprawy.
04 grudnia 2015 11:54 Paweł Piłat - Aktualizacja danych sprawy.
04 grudnia 2015 11:53 Paweł Piłat - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany