Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Krasnymstawie Kadencja 2018 - 2023

Informacje

Informuję, że w dniu 10 czerwca 2020 r. o godz. 15:30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, przy ul. Sobieskiego 3 odbędzie się 12 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Krasnymstawie.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Analiza petycji mieszkańców ulicy Kościuszki dotyczącej sposobu wykonania zjazdów do zabudowań oraz działek pod uprawami rolniczymi położonych od skrzyżowania z ul. Polewaną do końca ulicy w stronę Stężycy oraz przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu wraz z uzasadnieniem sposobu jej rozpatrzenia.
5. Analiza petycji mieszkańców wsi Borówek dotyczącej przebudowy drogi powiatowej łączącej obie części wsi Borówek oraz przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu wraz z uzasadnieniem sposobu jej rozpatrzenia.
6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Marcin Zając

Skład

Przewodniczący komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Dokumenty

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Powiatu w Krasnymstawie
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2015 17:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 110861
20 listopada 2020 12:01 (Ewelina Łukaszczuk) - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
20 listopada 2020 12:00 (Ewelina Łukaszczuk) - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
20 listopada 2020 10:45 (Ewelina Łukaszczuk) - Aktualizacja danych komisji: Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa i Komunikacji.
Zatrzymaj banner przewijany