Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Kadencja 2018 - 2023

Informacje

Informuję, że w dniu 24 września 2020 r. o godz. 13:00 odbędzie się 12 posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Krasnymstawie VI kadencji w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, przy ul. Sobieskiego 3.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja na temat działań podejmowanych przez Lubelską Izbę Rolniczą.
5. Zapoznanie się ze sprawozdaniami kierowników Nadzoru Wodnego w Krasnymstawie i w Zamościu z działań w zakresie gospodarki wodnej podejmowanych na terenie powiatu krasnostawskiego w roku 2019.
6. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.
7. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji
Józef Wroński

Skład

Przewodniczący komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Dokumenty

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Powiatu w Krasnymstawie
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2015 17:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 109096
15 października 2020 11:34 (Ewelina Łukaszczuk) - Dodanie nowej informacji.
15 października 2020 11:31 (Ewelina Łukaszczuk) - Aktualizacja informacji.
15 października 2020 11:31 (Ewelina Łukaszczuk) - Aktualizacja informacji.
Zatrzymaj banner przewijany