Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Kadencja 2018 - 2023

Informacje

Informuję, że w dniu 10 czerwca 2020 r. o godz. 09:00 odbędzie się 13 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu w Krasnymstawie VI kadencji w SOSW w Krasnymstawie i w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, przy ul. Sobieskiego 3.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Zapoznanie się ze stanem obiektu SOSW w Krasnymstawie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Przyjęcie informacji dotyczącej planu działań promocyjnych szkół w środowisku pod kątem naboru do klas pierwszych.
6. Zapoznanie się z ustaleniami i zamierzeniami Zarządu Powiatu w przedmiocie organizacji szkół i placówek na rok szkolny 2020/2021 (na podstawie arkuszy organizacyjnych szkół).
7. Wyrażenie opinii w sprawie Raportu o stanie Powiatu Krasnostawskiego za 2019 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok.
9. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2019.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.
11. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji
Ewa Nieścior

Skład

Przewodniczący komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Dokumenty

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Powiatu w Krasnymstawie
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2015 17:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 103237
03 lipca 2020 11:41 (Andrzej Kostrzanowski) - Aktualizacja informacji.
03 lipca 2020 11:40 (Andrzej Kostrzanowski) - Aktualizacja informacji.
03 lipca 2020 11:38 (Andrzej Kostrzanowski) - Dodanie nowej informacji.
Zatrzymaj banner przewijany