Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Kadencja 2018 - 2023

Informacje

Informuję, że w dniu 20 października 2020 r. o godz. 15:00 odbędzie się 16 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu w Krasnymstawie VI kadencji w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowego Domu Kultury za rok szkolny 2019/2020.
5. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie krasnostawskim za rok szkolny 2019/2020.
7. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych instytucji kultury.
8. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku w zakresie działania komisji.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Krasnostawski.
10. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji
Ewa Nieścior

Skład

Przewodniczący komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Dokumenty

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Powiatu w Krasnymstawie
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2015 17:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 109093
15 października 2020 11:34 (Ewelina Łukaszczuk) - Dodanie nowej informacji.
15 października 2020 11:31 (Ewelina Łukaszczuk) - Aktualizacja informacji.
15 października 2020 11:31 (Ewelina Łukaszczuk) - Aktualizacja informacji.
Zatrzymaj banner przewijany