Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Kadencja 2018 - 2023

Informacje

Informuję, że w dniu 8 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 odbędzie się 13 posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Krasnymstawie VI kadencji w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, przy ul. Sobieskiego 3.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie za 2019 rok w zakresie pomocy społecznej oraz wykaz potrzeb na rok 2020.
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie za 2019 rok w zakresie systemu pieczy zastępczej oraz wykaz potrzeb na rok 2020.
6. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2019 rok.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla powiatu krasnostawskiego.
8. Informacja z działalności Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krasnymstawie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Krasnymstawie w roku 2019 oraz zamierzenia związane z dostosowaniem POW do określonych na dzień 1 stycznia 2021 roku standardów.
9. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji na rynku pracy w powiecie krasnostawskim za 2019 r.
10. Ocena stanu sanitarno - higienicznego i sytuacji epidemiologicznej powiatu krasnostawskiego za rok 2019.
11. Wyrażenie opinii w sprawie Raportu o stanie Powiatu Krasnostawskiego za 2019 rok.
12. Zapoznanie się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie za 2019 rok.
13. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2019.
14. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie za rok 2019,
b) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Krasnymstawie.
15. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji
Leszek Janeczek

Skład

Przewodniczący komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Dokumenty

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Powiatu w Krasnymstawie
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2015 17:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 103243
03 lipca 2020 11:41 (Andrzej Kostrzanowski) - Aktualizacja informacji.
03 lipca 2020 11:40 (Andrzej Kostrzanowski) - Aktualizacja informacji.
03 lipca 2020 11:38 (Andrzej Kostrzanowski) - Dodanie nowej informacji.
Zatrzymaj banner przewijany