Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Kadencja 2018 - 2023

Informacje

Informuję, że w dniu 3 lutego 2020 r. o godz. 11:00 odbędzie się 11 posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Krasnymstawie VI kadencji wspólne z Komisją Finansów Rozwoju Gospodarczego, Samorządu i Etyki Rady Powiatu w Krasnymstawie w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, przy ul. Sobieskiego 3.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za 2019 rok.
5. Informacja z działalności SP ZOZ w Krasnymstawie w 2019 r. w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych oraz realizacji inwestycji, remontów zakupu sprzętu i aparatury medycznej.
6. Informacja o planie rzeczowo – finansowym SP ZOZ w Krasnymstawie na 2020 rok.
7. Wizytacja pomieszczeń w SP ZOZ w Krasnymstawie budynku starego szpitala, oddziału neurologicznego oraz oddziału ginekologiczno- położniczego pod kątem planowanej reorganizacji.
8. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Leszek Janeczek

Skład

Przewodniczący komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Dokumenty

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Powiatu w Krasnymstawie
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2015 17:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 95063
11 marca 2020 11:57 (Ewelina Łukaszczuk) - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
05 marca 2020 07:43 (Ewelina Łukaszczuk) - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
17 lutego 2020 14:47 (Dorota Kałdun) - Aktualizacja informacji.
Zatrzymaj banner przewijany