Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Samorządu i Etyki Kadencja 2018 - 2023

Informacje

Informuje, że w dniu 20 października 2020 r. o godz. 13:00 odbędzie się 21 posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Samorządu i Etyki Rady Powiatu w Krasnymstawie VI Kadencji w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych instytucji kultury.
5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie.
6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
7. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
b) zmiany uchwały Nr XIV/101/2019 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020,
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu w związku z powodzią.
8. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji
Bogusław Domański

Skład

Przewodniczący komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Dokumenty

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Powiatu w Krasnymstawie
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2015 17:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 109096
15 października 2020 11:34 (Ewelina Łukaszczuk) - Dodanie nowej informacji.
15 października 2020 11:31 (Ewelina Łukaszczuk) - Aktualizacja informacji.
15 października 2020 11:31 (Ewelina Łukaszczuk) - Aktualizacja informacji.
Zatrzymaj banner przewijany