Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa i Komunikacji Kadencja 2018 - 2023

Informacje

Informuję, że w dniu 9 czerwca 2020 r. o godz. 13:00 odbędzie się 15 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Drogownictwa i Komunikacji Rady Powiatu w Krasnymstawie VI Kadencji w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie o stanie bezpieczeństwa powiatu krasnostawskiego za 2019 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie w 2019 roku oraz informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu krasnostawskiego.
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie w 2019 r.
7. Informacja na temat komunikacji pasażerskiej na terenie powiatu krasnostawskiego.
8. Wyrażenie opinii w sprawie Raportu o stanie powiatu krasnostawskiego za 2019 rok.
9. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2019.
10. Informacja o przebiegu akcji zimowego utrzymania dróg w powiecie.
11. Wyrażenie opinii w sprawie petycji mieszkańców ulicy Kościuszki i mieszkańców wsi Borówek.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej położonej na terenie Powiatu Krasnostawskiego kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym wyłączeniem go z użytkowania.
13. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji
Stanisław Repeć

Skład

Przewodniczący komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Dokumenty

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Powiatu w Krasnymstawie
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2015 17:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 103240
03 lipca 2020 11:41 (Andrzej Kostrzanowski) - Aktualizacja informacji.
03 lipca 2020 11:40 (Andrzej Kostrzanowski) - Aktualizacja informacji.
03 lipca 2020 11:38 (Andrzej Kostrzanowski) - Dodanie nowej informacji.
Zatrzymaj banner przewijany