Komisja Rewizyjna Kadencja 2014 - 2018

Informacje

Informuję, że w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 15:00, odbędzie się 19 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Krasnymstawie V kadencji w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Rozpatrzenie oraz wydanie opinii w sprawie sprawozdania Zarządu z realizacji budżetu powiatu za 2017 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Powiatu Krasnostawskiego za 2017 rok, sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia powiatu oraz wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.
5. Przyjęcie protokołu i sprawozdania z kontroli realizacji zadań i wykorzystania środków przez ZDP w zakresie zimowego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych
w Krasnymstawie.
6. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji
Andrzej Kmicic

Skład

Przewodniczący Komisji

Sekretarz

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Informacje

Członek komisji - Grzegorz Lipa

Mandat wygaszony w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu.

Członek komisji

Dokumenty

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Powiatu w Krasnymstawie
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2015 17:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 61824
19 grudnia 2018 15:00 Andrzej Kostrzanowski - Dodanie członka komisji: Członek komisji.
19 grudnia 2018 15:00 Andrzej Kostrzanowski - Usunięcie członka komisji.
14 grudnia 2018 15:53 Andrzej Kostrzanowski - Dodanie członka komisji: Członek komisji.
Zatrzymaj banner przewijany