Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Samorządu i Etyki Kadencja 2014 - 2018

Informacje

Informuję, że w dniu 14 listopada 2018 r. o godz. 15.15 odbędzie się 45 posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Samorządu i Etyki Rady Powiatu w Krasnymstawie V Kadencji w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Krasnostawskiego,
b) uchwalenia rocznego Programu współpracy powiatu krasnostawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Krasnostawskiego na rok 2018,
d) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych,
e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Powiatu Krasnostawskiego,
f) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
g) zmiany uchwały Nr XXXIII/246/2017 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
4. Sprawy bieżące.


Przewodnicząca Komisji
Anna Mróz

Skład

Przewodnicząca Komisji

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek komisji

Dokumenty

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Powiatu w Krasnymstawie
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2015 17:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 98913
23 kwietnia 2020 14:35 (Ewelina Łukaszczuk) - Aktualizacja informacji.
23 kwietnia 2020 14:35 (Ewelina Łukaszczuk) - Dodanie nowej informacji.
22 kwietnia 2020 09:03 (Ewelina Łukaszczuk) - Aktualizacja danych komisji: Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.
Zatrzymaj banner przewijany