Obowiązek Informacyjny Administratora

Obowiązek Informacyjny Administratora


Wypełniając obowiązek informacyjny, publikujemy klauzule informacyjne, które zawierają następujące treści w oparciu o Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO:

 • Tożsamość i dane kontaktowe administratora,
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych,
 • Cele przetwarzania danych osobowych,
 • Podstawy prawne przetwarzania,
 • Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją,
 • Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz warunkach tego przekazania,
 • Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
 • Informacje o przysługujących osobie, której dane dotyczą prawach,
 • Prawach, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
 • Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych,
 • Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2018 11:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Kostrzanowski
Ilość wyświetleń: 533
15 października 2018 11:54 (Andrzej Kostrzanowski) - Zmiana treści zakładki.
15 października 2018 11:52 (Andrzej Kostrzanowski) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany