RODO - Co wprowadza

RODO (GDPR) – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

 

Celem regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, Administratorami danych, ale także wprowadzenie zasad, zgodnie, z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej.

Zmiany dotyczące wszystkich podmiotów gospodarczych mających do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych, kluczowe zmiany dotyczą:

 • Rozporządzenie stosuje się również do przedsiębiorców działających poza UE przetwarzających dane osób z UE,
 • Rozszerzenia definicji pojęcia danych osobowych, tak by uwzględniała ona możliwości rozwoju technologicznego i pojawienie się nowych form identyfikacji, (np. dane genetyczne/dane biometryczne/dane dotyczące zdrowia),
 • Pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych do konkretnych celów i na konkretny okres,
 • Obowiązku wyznaczania Inspektora Ochrony Danych,
 • Obowiązku zgłaszania naruszeń do organu nadzorczego, administratorowi danych i powiadamiania właściciela danych,
 • Prawa do usunięcia danych „bycia zapomnianym”,
 • Uproszczenia przepisów dotyczących międzynarodowego przekazywania danych osobowych,
 • Doprecyzowania obowiązków podmiotów przetwarzających dane, zapewnienie większej liczby informacji na temat sposobu przetwarzania danych i zapewnienie, aby informacje były dostępne w przejrzysty i zrozumiały sposób,
 • Prawa dostępu do danych, poprawiania ich, uzupełniania i przenoszenia między systemami,
 • Ochrony prywatności w fazie projektowania np. stosowanie technologii takich jak pseudonimizacja oraz szyfrowanie,
 • Prawo do przenoszenia danych, ułatwia przesyłanie danych osobowych pomiędzy dostawcami usług.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 września 2018 13:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Kostrzanowski
Ilość wyświetleń: 582
15 października 2018 11:57 (Andrzej Kostrzanowski) - Zmiana treści zakładki.
15 października 2018 11:55 (Andrzej Kostrzanowski) - Zmiana treści zakładki.
27 września 2018 13:49 (Andrzej Kostrzanowski) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany