Rejestr zgłoszeń budowy (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

26) Miasto Krasnystaw

Data zgłoszenia: 2018-11-28 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Miasto Krasnystaw Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa linii energetycznej niskiego napięcia, kablowej, oświetlenia drogowego w Krasnymstawie ul Zawieprze na działce nr 571/1 w obrębie ewidencyjnym 0001 Miasto Krasnystaw oraz na działce nr 83/4 w obrębie ewidencyjnym...

+25) PGE Dystrybucja S.A.

Data zgłoszenia: 2018-11-23 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa linii kablowej nN ze stacji transformatorowej "Krupe5" na działkach nr 559, 696 obręb ewidencyjny 0006- Krupe jednostka ewidencyjna Gmina Krasnystaw. Informacja o dacie wniesienia sprzeciwu: Informacja...

+24) Miasto Krasnystaw

Data zgłoszenia: 2018-11-19 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Miasto Krasnystaw Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa linii energetycznej niskiego napięcia, kablowej, oświetlenia drogowego w Krasnymstawie ul Poniatowskiego na działkach nr 3055/11, 3055/6, 1432/2, 1528/2 w obrębie ewidencyjnym Miasto Krasnystaw w jednostce...

+23) PGE Dystrybucja S.A.

Data zgłoszenia: 2018-10-30 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa linii kablowej nN na działkach nr 848, 762/4, 763, 764, 767/2,767/1 budowa przyłączy kablowych nN na działkach nr 762/4, 764, 767/2, 767/1 oraz rozbiórka linii napowietrznej nN na działkach...

+22) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Z O.O. w Krasnymstawie

Data zgłoszenia: 2018-09-03 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci Sanitarnej i wodociągowej na działkach nr 171.691.702/1 w obrębie ewidencyjnym Rońsko Kolonia jednostka Miasto Krasnystaw. Informacja o dacie wniesienia...

+21) PGE Dystrybucja S.A.

Data zgłoszenia: 2018-08-08 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa linii kablowej nN w miejscowości Stężyca Kolonia na działkach nr 12/1, 13/1, 17/2 obręb ewidencyjny Stężyca Kolonia jednostka ewidencyjna Gmina Krasnystaw. Informacja o dacie wniesienia sprzeciwu:...

+20) PGE Dystrybucja S.A.

Data zgłoszenia: 2018-08-02 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa linii kablowej niskiego napięcia zasilającej budynek mieszkalny na działce nr 862/4 w miejscowości Krasnystaw na działkach nr 619/1, 839/2, 840/2, 840/1, 842, 843/1, 843/3, 843/4, 844, 845/3, 845/4,...

+19) Gmina Żółkiewka

Data zgłoszenia: 2018-07-20 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Gmina Żółkiewka Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Gany i Koszarsko gmina Żółkiewka na działkach nr 162/1, 976/3, 154/1, 153, 152, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 185, 184,...

+18) Gmina Żółkiewka

Data zgłoszenia: 2018-07-20 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Gmina Żółkiewka Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa obwodu oświetlenia ulicznego na słupach linii elektroenergetycznej nN ze stacji "Gany 2" w miejscowości Gany na działkach nr 976/3, 162/1, 165/1, 166/1, 167, 168, 169, 170, 891, 172, 173, 174/1, 174/2,...

+17) PGE Dystrybucja S.A.

Data zgłoszenia: 2018-07-06 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa linii napowietrznej nN wraz z przyłączami napowietrznymi nN i rozbiórka linii napowietrznej nN wraz z przyłączami napowitrznymi nN w ramach zadania "Przebudowa linii napowietrznej nN ze stacji...

Zatrzymaj banner przewijany