Rejestr zgłoszeń budowy (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a)

Wybierz rok

+3) PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

Data zgłoszenia: 2018-03-06 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa kablowej linii energetycznej nN 0,4kV i i rozbiórka linii napowietrznej nN 0,4kV

+22) PGE Dystrybucja S.A.

Data zgłoszenia: 2017-08-22 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN od słupa nr 29 linii napowietrznej nN "Stara Wieś" do zasialania działek nr ewid. 774/3, 775/3, 1774/12 w miejscowości Wólka Kraśniczyńska, na działkach nr ewid. 773/4,...

21) Gmina Fajsławice

Data zgłoszenia: 2016-09-07 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Gmina Fajsławice Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na działkach wg. załacznika w gminie Fajsławice w miejscowościach Suchodoły, Zosin-Dziecinin, Fajsławice. Informacja o dacie wniesienia sprzeciwu:

20) PGE Dystrybucja S.A.

Data zgłoszenia: 2016-08-30 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa linii kablowej nN do zasilania pawilonu handlowego usytuwanego na działce nr 1414/4 w Krasnymstawie na działkach nr ewid. 1411/10. 1412/12, 1412/5, 1412/14, 1412/19, 1414/4, 2414/1, 2414/2, 3113.

+13) PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

Data zgłoszenia: 2016-05-25 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa linii kablowej nN od stacji transformatorowej 15/0,4kV Krasnystaw Torowa w celu zasilania hali produkcyjno-usługowej na dz. nr 144/11 przy ul. Gospodarczej w Krasnymstawie...

+3) Zakrzewscy Alfred i Alfreda

Data zgłoszenia: 2016-02-18 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Zakrzewscy Alfred i Alfreda Adres i opis projektowanego obiektu: Rozbudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą konstrukcji dachowej na działce nr 1225 obręb ewidencyjny Bzite gmina Krasnystaw. Informacja o dacie wniesienia sprzeciwu: Informacja o braku wniesi ...

+2) PGE Dystrybucja S.A

Data zgłoszenia: 2016-01-28 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa odcinka linii elektroenergetycznej napowietrznej nn na działkach Nr 352/2, 427/6, 478, 477 w obrębie ewidencyjnym Krakowskie Przedmieście, jednosta ewid

+1) PGE Dystrybucja S.A.

Data zgłoszenia: 2016-01-12 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa oraz przebudowa odcinka linii napowietrznej nn od stacji transformatorowej "Rońsko 2" na działkach Nr 103/2, 38/5, 38/6, 32/2, 10, 17/10, 31/2, 708, 37/

+27) Marta Szymańska i Mirosław Szymański

Data zgłoszenia: 2015-12-31 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Marta Szymańska i Mirosław Szymański Adres i opis projektowanego obiektu: Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wraz z jego rozbudową na działce nr 300/1 obręb ewidencyjny Łopiennik Dolny gmina Łopiennik Gó

(+26) Marzena Gołębiowska

Data zgłoszenia: 2015-11-27 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Marzena Gołębiowska Adres i opis projektowanego obiektu: Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wraz z jego rozbudową i nadbudową na działce nr 702/1 obręb ewidencyjny Surhów gmina Kraśniczyn. Informacja o dacie wnies

Zatrzymaj banner przewijany