Kluby Sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji Składu Zarządu - oryginał (Wzór Nr 6),
 2. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji Zmiany Składu Zarządu - oryginał (Wzór Nr 7),
 3. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji Zmiany Adresu Klubu - oryginał (Wzór Nr 8).

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, pok. 117, I piętro.

Opłaty

 • uczniowskie Kluby Sportowe – bez opłat,
 • Pozostałe Kluby Sportowe – Decyzje – 10 zł, Zaświadczenia 17 zł.

Termin i sposób załatwienia

 • wydanie decyzji do 30 dni,
 • zaświadczenie 7 dni,
 • dokumenty można odbierać osobiście w terminie do 7 dni od dnia wydania decyzji po tym terminie zostaną przesłane na adres Zarządu Klubu z drugostronnie potwierdzonym odbiorem.

Podstawa prawna

Szkolne Kluby Sportowe Na podstawie art. 104 kpa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku o sporcie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 sierpnia 2015 roku- prawo o stowarzyszeniach ( tj, Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.),

Kluby Sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej Na podstawie art. 104 kpa Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), art. 4 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku o sporcie ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 sierpnia 2015 roku- prawo o stowarzyszeniach ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1393 z późn. zm.),

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

Klub sportowy jest zobowiązany złożyć do organu ewidencyjnego wniosek o zmianę danych w ewidencji terminie 14 dni od dnia dokonania następującej zmiany danych stowarzyszenia:

 • zmiana nazwy;
 • zmiana siedziby;
 • zmiana adresu klubu;
 • zmiana osób wchodzących w skład zarządu;
 • zmiana osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych;
 • zmiana organu kontroli wewnętrznej;
 • zmiana statutu.

Sprawę załatwia:
Sławomir Kamiński, pokój nr 111 (I piętro), wew. 101.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2019 08:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Kostrzanowski
Ilość wyświetleń: 385
22 maja 2019 13:05 (Bartłomiej Mazurek) - Aktualizacja danych sprawy.
03 stycznia 2019 08:38 (Andrzej Kostrzanowski) - Dodanie załącznika.
03 stycznia 2019 08:37 (Andrzej Kostrzanowski) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany