Skierowanie do Szkoły Specjalnej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek rodziców (opiekunów prawnych) o skierowanie dziecka do szkoły specjalnej,
  2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego musi być aktualne

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, pok. 117, I piętro.

Opłaty

Bez opłat.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 127 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Inne informacje

Aleksandra Stachula, pokój nr 110 (I piętro), wew. 101.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2019 08:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Kostrzanowski
Ilość wyświetleń: 361
22 maja 2019 13:12 (Bartłomiej Mazurek) - Aktualizacja danych sprawy.
03 stycznia 2019 08:30 (Andrzej Kostrzanowski) - Aktualizacja danych załącznika.
03 stycznia 2019 08:28 (Andrzej Kostrzanowski) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany