Skierowanie do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Krasnymstawie

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek rodziców (opiekunów prawnych) o przyjęcie dziecka do ośrodka,
  2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, pok. 117, I piętro.

Opłaty

Nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

art. 127 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r.  prawo oświatowe  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Inne informacje

Aleksandra Stachula, pokój nr 110 (I piętro), wew. 101.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2019 08:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Kostrzanowski
Ilość wyświetleń: 470
14 sierpnia 2020 15:21 (Andrzej Kostrzanowski) - Dodanie załącznika.
14 sierpnia 2020 15:21 (Andrzej Kostrzanowski) - Aktualizacja danych sprawy.
22 maja 2019 13:12 (Bartłomiej Mazurek) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany