Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych nie objętych koncesją

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek i 2 egzemplarze projektu robót geologicznych - sporządzonego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, pok. 117, I piętro

Opłaty

10 zł - gotówką lub bezgotówkowo z chwilą składania wniosku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krasnegostawu, 22-300 Krasnystaw ul. Plac 3 Maja 29
- bez opłat jeżeli roboty geologiczne obejmują wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi
Nr rachunku: 45 8200 0008 2001 0000 0417 0001 Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie

Termin i sposób załatwienia

Po uzyskaniu opinii wójta (burmistrza) – wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych następuje w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania – z zastrzeżeniem art. 35 §5 kpa. Jeżeli roboty geologiczne obejmują wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi projekt robót nie wymaga zatwierdzenia i podlega zgłoszeniu staroście.

Podstawa prawna

art. 80 oraz 85 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163, poz.981 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Starosty Krasnostawskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji -  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie.

Inne informacje

Sprawę załatwia: Dorota Ornal
Pokój nr 114 (I piętro), wew. 152.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-12-04
Dokument wytworzony przez: Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2015 11:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 677
09 grudnia 2015 08:18 Paweł Piłat - Aktualizacja danych sprawy.
09 grudnia 2015 08:14 Paweł Piłat - Aktualizacja danych sprawy.
08 grudnia 2015 15:04 Paweł Piłat - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany