Rejestr zgłoszeń budowy (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a)

3) PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

 

Data zgłoszenia:
2018-03-06

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora:
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa kablowej linii energetycznej nN  0,4kV i i rozbiórka linii napowietrznej nN 0,4kV z rozbiórką przyłączy napowietrznych  na działkach nr ewid. 210, 144, 317, 316, 315, 313, 307, 306, 305, 301, 486, 299, 296, 295, 294, 293, 292, 286, 285/1, 284, 282, 280, 279, 492, 276/1  w obrębie ewidencyjnym Bogusław  w jednostce ewidencyjnej  Gorzków.

Informacja o dacie wniesienia sprzeciwu: 

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu:

 

Uwagi:

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 marca 2018 15:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Frąc
Ilość wyświetleń: 13
09 marca 2018 15:10 Mariusz Frąc - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)