Rejestr zgłoszeń budowy (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

13) Miasto Krasnystaw

Data zgłoszenia: 2018-06-07 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Miasto Krasnystaw Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego nN zasilanego ze stacji transformatorowej "Krasnystaw Ścieki" przy ul. Kołowrót i Rybia w miejscowości Krasnystaw na działkach nr 1230/2, 1234/1, 1234/2, 1236/1,...

12) PGE Dystrybucja S.A.

Data zgłoszenia: 2018-06-05 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa linii kablowej nN w Krasnymstawie przy ul. Kłosowskiego na działkach nr 1/3, 1/5, 1/6, 496/2, 2/5, 2/4, 2/3, 3/4, 3/1, 3/2, 3/8, 3/9, 3/11, 4, 5, 7, 8, 9/1, 103/2, 172/9, 172/10, 103/3, 72/7, 72/6, 71/1, 70/6,...

+11) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie

Data zgłoszenia: 2018-05-30 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wąska w Krasnymstawie - Etap II na działkach nr ewid. 372/1, 363 w obrębie ewidencyjnym 0011 Zastawie Przedmieście jednostka ewidencyjna...

+10) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie

Data zgłoszenia: 2018-05-30 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki (boczna) w Krasnymstawie - Etap II na działkach nr ewid. 1361/1, 1374/1, 1363/1 w obrębie ewidencyjnym 0001 Miasto Krasnystaw...

+9) PGE Dystrybucja S.A.

Data zgłoszenia: 2018-05-10 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa linii kablowej nN ze stacji transformatorowej "Krasnystaw Ścieki"w miejscowości Krasnystaw na działkach nr 1230/2, 1234/1, 1234/2, 1236/1, 1248, 1250, 1254, 1262, 1263, 1265, 1271, 3008, 1272, 1273, 1281, 1283/3,...

+8) PGE Dystrybucja S.A.

Data zgłoszenia: 2018-05-02 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa linii kablowej nN ze stacji transformatorowej "Izbica 2" z przyłączem w miejscowości Izbica na działkach 260, 261/1, 262/3, 262/1, 264, 265/6, 265/7, 265/8 w obrębie eidencyjnym 0003 Izbica w jednostce...

+7) PGE Dystrybucja S.A.

Data zgłoszenia: 2018-04-27 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa linii kablowej nN-0,4kV wraz z przyłączem nN do działki nr 3182/2 przy ul. Kościuszki oraz rozbiórka linii napowietrznej nN 0,4kV i rozbiórka przyłączy napowietrznych 0,4kV na działce...

+6) PGE Dystrybucja S.A.

Data zgłoszenia: 2018-04-17 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa linii kablowej nN-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Gany i Koszarsko gmina Żółkiewka na działkach o nr ewid. 976/3, 154/1, 153, 152, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 139/2,...

+5) PGE Dystrybucja S.A.

Data zgłoszenia: 2018-04-17 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa linii napowietrznej nN-0,4kV wraz z przyłączami oraz rozbiórka linii napowietrznej nN-0,4 kV z przyłączami w miejscowości Gany gmina Żółkiewka na działkach o nr ewid. 535, 536, 537, 538, 540/1,...

+4) PGE Dystrybucja S.A.

Data zgłoszenia: 2018-03-28 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa linii i przyłączy kablowych nN na działkach o nr ewid. 176/2, 179/5, 179/7, 179/9, 180/2, 172, 150/4, 151, 152, 153, 155/1, 156/1, 157, 158, 159/1, 160/1 w obrębie ewidencyjnym Zastawie Przedmieście w...

Zatrzymaj banner przewijany