Rejestr zgłoszeń budowy (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

3) PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

Data zgłoszenia: 2018-03-06 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa kablowej linii energetycznej nN 0,4kV i i rozbiórka linii napowietrznej nN 0,4kV z rozbiórką przyłączy napowietrznych na działkach nr ewid. 210, 144, 317, 316, 315, 313,...

2) PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

Data zgłoszenia: 2018-02-28 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa kablowej linii energetycznej nN od stacji trafo Wierzchowiny 2 do zabudowań Nadleśnictwa oraz rozbiórka napowietrznej linii energetycznej nN Wierzchowiny 2 od słupa nr 12 do słupa...

+1) PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.

Data zgłoszenia: 2018-02-13 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Adres i opis projektowanego obiektu:Budowa kablowej linii energetycznej niskiego napięcia z przyłączami wraz z rozbiórką linii energetycznej na działkach nr ewid. 1691/2, 1692/2, 1692/1, 1693/2, 1696, 1693/1, 1695/2,...

+33) PGE Dystrybucja S.A.

Data zgłoszenia: 2017-12-21 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Adres i opis projektowanego obiektu:Budowa kablowej linii energetycznej niskiego napięcia , budowa przyłącza kablowego nN przy ul. Rejowieckiej w Krasnymstawie na działkach nr ewid. 3023/7, 3027/8 w obrębie ewidencyjnym Borek w jednostce ewidencyjne...

+32) PGE Dystrybucja S.A.

Data zgłoszenia: 2017-12-12 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Adres i opis projektowanego obiektu:Budowa kablowej linii energetycznej niskiego napięcia , budowa złączy kablowo pomiarowych, demontaż istniejącej linii napowietrznej nn na działkach nr ewid. 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834/1, 1834/3, 1834/4, 1835/4,...

+31) Miasto Krasnystaw

Data zgłoszenia: 2017-12-08 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Miasto Krasnystaw Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa oświetlenia ul Łukasińskiego - budowa zasilającej linii kablowej nN oraz budowa słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi na działkach 143, 144/1, 145, 146, 147/2, 172, 173/2,...

+30) PGE Dystrybucja S.A.

Data zgłoszenia: 2017-11-24 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Adres i opis projektowanego obiektu:Budowa i przebudowalinii energetycznej nN wraz z przebudową stacji transformatorowej na działkach nr ewid. 644/1, 645, 651, 654/1, 660/1, 661/1, 662/1, 682, 669/2, 691, 704, 805/1, 805/2, 810, 811, 812/1, 812/2, 813/1,...

+29) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie

Data zgłoszenia: 2017-11-23 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci wodociągowej i Kanalizacji sanitarnej na osiedlu pomiędzy ulicami: Okrzei, Królowej Sońki, Polewana w Krasnymstawie - Etap III na działkach nr ewid....

+28) Gmina Krasnystaw

Data zgłoszenia: 2017-11-10 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Gmina Krasnystaw Adres i opis projektowanego obiektu: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 163, 149, 10, 11, 12 w obrębie ewidencyjnym Jaślików 0004 jednostka ewidencyjna Gmina Krasnystaw. Informacja o dacie wniesienia sprzeciwu:...

+27) PGE Dystrybucja S.A. - Pełnomocnik Seweryn Echta

Data zgłoszenia: 2017-11-08 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN ze stacji transformatorowej ŁOPIENNIK DOLNY GS.. Rozbiórka linii napowietrzne nn w miejscowości Łopiennik Dolny Kolonia na działkach nr ewid. 80/1, 80/2, 126, 85/10,...