Rejestr zgłoszeń budowy (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

+22) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Z O.O. w Krasnymstawie

Data zgłoszenia: 2018-09-03 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci Sanitarnej i wodociągowej na działkach nr 171.691.702/1 w obrębie ewidencyjnym Rońsko Kolonia jednostka Miasto Krasnystaw. Informacja o dacie wniesienia...

+21) PGE Dystrybucja S.A.

Data zgłoszenia: 2018-08-08 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa linii kablowej nN w miejscowości Stężyca Kolonia na działkach nr 12/1, 13/1, 17/2 obręb ewidencyjny Stężyca Kolonia jednostka ewidencyjna Gmina Krasnystaw. Informacja o dacie wniesienia sprzeciwu:...

+20) PGE Dystrybucja S.A.

Data zgłoszenia: 2018-08-02 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa linii kablowej niskiego napięcia zasilającej budynek mieszkalny na działce nr 862/4 w miejscowości Krasnystaw na działkach nr 619/1, 839/2, 840/2, 840/1, 842, 843/1, 843/3, 843/4, 844, 845/3, 845/4,...

+19) Gmina Żółkiewka

Data zgłoszenia: 2018-07-20 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Gmina Żółkiewka Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Gany i Koszarsko gmina Żółkiewka na działkach nr 162/1, 976/3, 154/1, 153, 152, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 185, 184,...

+18) Gmina Żółkiewka

Data zgłoszenia: 2018-07-20 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Gmina Żółkiewka Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa obwodu oświetlenia ulicznego na słupach linii elektroenergetycznej nN ze stacji "Gany 2" w miejscowości Gany na działkach nr 976/3, 162/1, 165/1, 166/1, 167, 168, 169, 170, 891, 172, 173, 174/1, 174/2,...

+17) PGE Dystrybucja S.A.

Data zgłoszenia: 2018-07-06 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa linii napowietrznej nN wraz z przyłączami napowietrznymi nN i rozbiórka linii napowietrznej nN wraz z przyłączami napowitrznymi nN w ramach zadania "Przebudowa linii napowietrznej nN ze stacji...

+16) PGE Dystrybucja S.A.

Data zgłoszenia: 2018-07-05 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa linii kablowej nN 0,4kV oraz rozbiórka linii napowietrznych nN 0,4kV, rozbiórka przyłączy napowietrznych nN 0,4kV na działkach nr 464, 465/2, 466, 467/2, 468, 472/4, 473/2, 474/4, 474/6, 2040/2...

+15) PGE Dystrybucja S.A.

Data zgłoszenia: 2018-06-20 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia Krupiec 2 na działkach nr 399/1, 401/3, 532, 533, 534/2, 535/3, 535/4, 535/6, 536, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553,...

+14) PGE Dystrybucja S.A.

Data zgłoszenia: 2018-06-20 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia Krupiec 1 na działkach nr 104, 105, 106, 107, 109/1, 110, 113, 116, 119, 121, 123, 125, 126, 130, 131, 132/16, 163, 202/2, 203/1, 214, 217, 171/3, 271/5, 271/6,...

+13) Miasto Krasnystaw

Data zgłoszenia: 2018-06-07 Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Miasto Krasnystaw Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego nN zasilanego ze stacji transformatorowej "Krasnystaw Ścieki" przy ul. Kołowrót i Rybia w miejscowości Krasnystaw na działkach nr 1234/1, 1234/2, 1236/1, 1248, 1250,...

Zatrzymaj banner przewijany