Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczeniem nieruchomości, realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej oraz scaleniami i wymianą gruntów.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy

Z-ca Naczelnika Wydziału - Kierownik PODGiK

Główny Specjalista

Główny Specjalista

Główny Specjalista

Specjalista

Specjalista

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Geodeta

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2015 15:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 7817
08 marca 2018 14:39 Andrzej Kostrzanowski - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor.
08 grudnia 2017 11:26 Andrzej Kostrzanowski - Aktualizacja danych stanowiska: Główny Specjalista.
02 listopada 2017 08:57 Andrzej Kostrzanowski - Aktualizacja danych stanowiska: Specjalista.