Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Kadencja 2014 - 2018

Informacje

Zawiadamiam, że w dniu 27 września 2018 r. o godz. 14:30 odbędzie się 36 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu w Krasnymstawie V kadencji w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Młodzieżowego Domu Kultury za rok szkolny 2017/2018.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat krasnostawski.
6. Sprawy bieżące.


Przewodnicząca Komisji
Beata Głębocka

Skład

Przewodnicząca Komisji

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Dokumenty

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Powiatu w Krasnymstawie
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2015 17:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 44225
15 października 2018 09:14 Andrzej Kostrzanowski - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
15 października 2018 08:59 Andrzej Kostrzanowski - Aktualizacja danych komisji: Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Samorządu i Etyki.
15 października 2018 08:58 Andrzej Kostrzanowski - Aktualizacja danych komisji: Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa i Komunikacji.
Zatrzymaj banner przewijany