Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Kadencja 2014 - 2018

Informacje

Informuję, że w dniu 25 czerwca 2018 r. o godz. 15:00 odbędzie się
35 posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Krasnymstawie V kadencji
w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, przy ul. Sobieskiego 3.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
3. Informacja o aktualnej sytuacji SP ZOZ oraz na temat zabezpieczenia usług zdrowotnych w powiecie krasnostawskim.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach :
a) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie,
b) zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie,
c) podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych.
5. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji
Piotr Suchorab

Skład

Przewodniczący Komisji

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Dokumenty

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Powiatu w Krasnymstawie
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2015 17:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 40772
21 czerwca 2018 14:11 Andrzej Kostrzanowski - Aktualizacja danych komisji: Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.
21 czerwca 2018 14:11 Andrzej Kostrzanowski - Aktualizacja danych komisji: Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.
21 czerwca 2018 14:10 Andrzej Kostrzanowski - Aktualizacja danych komisji: Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.
Zatrzymaj banner przewijany