Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa i Komunikacji Kadencja 2014 - 2018

Informacje

Informuję, że w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 11:30 odbędzie się
31 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Drogownictwa
i Komunikacji Rady Powiatu w Krasnymstawie V Kadencji
w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3.Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 r. w zakresie działania komisji.
4. Informacja na temat działalności Inspektora Nadzoru Budowlanego.
5. Przyjęcie informacji o przebiegu akcji zimowego utrzymania dróg w powiecie.
6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji
Henryk Knap

Skład

Przewodniczący Komisji

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Dokumenty

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Powiatu w Krasnymstawie
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2015 17:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Piłat
Ilość wyświetleń: 37332
18 maja 2018 15:12 Andrzej Kostrzanowski - Aktualizacja danych komisji: Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.
18 maja 2018 15:11 Andrzej Kostrzanowski - Aktualizacja danych komisji: Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Samorządu i Etyki.
17 kwietnia 2018 15:35 Andrzej Kostrzanowski - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.